~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

Nozīmīgākie līdz šim realizētie projekti
2011.gads:
- jūlijā biedrība „Piena ceļš” kļūst par „Kļaviņsalas” (sava sēdekļa) īpašnieci, 3ha zemes, ar saimniecības ēkām un topošu guļbaļķu biedrības namu, ar mērķi to atvērt pubilkai kā eksperimentālu un inovatīvu tehnoloģiju centru.

Biedribas nama buvdarbi


- septembrī seminārs Rugāju iedzīvotājiem, kurā piedalās 7 lektori no Latvijas un Francijas. Lektori no bioloģiskām asociācijām par dabas daudzveidības apdraudētību no Latvijas un no Francijas par aizsargātajiem produktiem

pienacels sanaksme 2011


- oktobrī Latvijas Amatnieku Kamera par biedru pieņem biedrību „Piena ceļš”.
- decembrī notiek pirmā mākslas darbu izsole „Antonijas” galerijā, biedrībai par labu.

ANTONIJA

2012. gads:
- Martā „Kļaviņsalā” tiek veikti pievienošanas darbi elektrības tīklam
- Jūnijā Mākslas plenērs Rugājos, asociētās profesores Māras Kalniņas vadībā, piedaloties 16 Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentiem. Rugāji mana pirmos mākslas darbus.

PLENERS

- Jūnijā „Kļaviņsalā” tiek svinēti pirmie etnogrāfiskie Līgo svētki.

Jani

- Septembrī lekcija „Latvija Eiropā un pasaulē” Rugāju novada vidusskolas audzēkņiem.

- Novembrī lekcija Mākslas Akadēmijas filiālē, Rēzeknē „Mākslinieka statuss, tiesības un atbildība no senatnes līdz tagadnei”.

- Novembrī „Mākslinieku mājas” iegāde Rugāju ciemā „Liepās”, Kurmenes iela 5, pirkuma maksa Ls 6 000, samaksa veicama līdz 2013.gada 1.novembrim.

LIEPAS

 

 

2013. gads::

1) Pateicoties iepriekšējā gadā noslēgtajai norunai studentiem apgūt seno freskas tehniku, šogad jūnijā biedrība veiksmīgi novadīja 10 Rēzeknes Mākslas Akadēmijas audzēkņu plenēru Rugājos profesora Anatolija Zelča vadībā. Uz vidusskolas ārsienas tika radīta monumentāla freska, kuras tēma bija Rugāju vēsture.

....

....

....

....

....

....

....

....

2) Gada sākumā biedrība pievienojās Francijas Leo Lagrange grupai, kas deva iespēju 15 Rugāju vidusskolēniem pavadīt 12 dienas jūlijā un augustā Aspet ciematā Francijas dienvidos pie Pirenejiem. „Europ’arts„ ir Eiropas atbalstīta triju pušu apmaiņas programma par mākslas un kultūras tematiku, kurā piedalījās latviešu, franču un spāņu jaunieši. Šo biedrības projektu atbalstīja Rugāju pagasts un liceja/internāta vadītāja I. Feldmanes kundze. Pagasts uzņēmies saistības visus dalībniekus uzņemt Rugājos 2014. gadā.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

....

....

....

....

....

 

Année 2014:

Lielie « Liepu » mājas tīrīšanas darbi,  gatavotojoties  uzņemt  Erasmus + vasaras nometni.

Mākslinieces Gundegas Strautas darbnīcas pārvākšana no Rīgas  un iekārtošana biedrības mājā « Liepās »,  Rugājos.

 

ERASMUS + KA1 -  programma – jauniešu mobilitāte apmācību un izglītības mērķos
.Nometne Rugājos no 25. jūlija līdz 5.  augustam.  
Programma deva iespēju 45 jauniešiem, latviešiem, frančiem un spāņem, atklāt vairākas  ar mākslu un amatniecību  saistītas nozares, kā arī piesārņotu ūdeņu attīrīšanas metodes. Grupas darbs tika uzsvērts, kas pierādija valodu  šķēršļu mazsvarīgumu darbīgā, draudzīgā un sportiskā vidē, un jauniešu spēju kopā realizēt  sabiedrībai noderīgus un iepriecinošus  priekšmetus.
Darbnīcas ilga 2 stundas rīta pusē un 2 :30 agrā pēcpusdienā, pārejais laiks tika veltīts sportam gan Rugāju sporta zālē, gan uz modernā stadiona, un vakari tika pavadīti ar mūziku, dejām un spāņu jauniešu pašizgudrotās lugas uzvesšanai Rugāju svētku zālē.

 

Sagaidam frančus, sagaidam spāņus Rīgas lidlaukā

1-Vitrāžas darbnīca : Mākslineces vitrāžistes vadībā  tika izveidota vitrāža Rugāju vidusskolas logam.  Jaunieši iemācijās  stiklu griezt  un  lodēt svina stieņus.

2-Mūrēšanas darbnīca : Tika uzmūrēta māla kliķu āra krāsns .Rēzeknes mūrnieka vadībā. Rugāju jaunieši turpinās sakarus ar franču un spāņu draugiem lai nobeigtu krāsns viedošanu pēc tās. Izkalšanas. Krāsns būs turpmāk pieejama Rugāju iedzīvotājiem.

3-Kokapstrādes darbnīca :   Māla krāsnei tika uzbūvēts palievenis Rugāju  būvuzņēmāja vadībā . Tika izpētīti nepieciešamie materiāli, un izveidošana  notika gan darbnīcā, gan uz vietas. Arī par nokrāsošanu tika gādāts.

 

4- Udens attīrīšanas darbnīca : Rugāju  civīlinženiera un  Rīgas universitātes doktoranta Udeņu zinātnē  vadībā tika  izveidota makete kas pierāda netīro ūdeņu attīrīsanu caur smilšu slāņiem.

5-  Mozaikas darbnīca : Rēzeknes  mākslas skolas pedagoğes vadībā tika izveidots mozaikas dekors  uz  Rugāju bērnu dārza nama ārsienas. Franču, latviešu un spāņu jaunieši centās atspoguļot grafismā savu izdentitāti.

6- Ausšanas darbnīca : Divu audēju vadībā jaunieši uzauda gan  Eiropas karogu  gan daudz citus audumus, kā arī iepazinās ar stellem un to tehniku.

 

 

Uz Rūķīšu viesu namu  vakariņās, katru vakaru pastaiga   gar Rugāju ezermalu

 

Arī sporta laukums tiek ikdienā izmantots :

 

Teātris :

 

Vitražas iekārtosana Rugāju vidusskolas koridorā

 

Sandra Kapteine, Rugāju pagasta un novada vecākā,   kopā ar jauniešu vecākiem aplūko  realizētos  darbus.  Jautra atvadīšanās  lielajā Tautas svētku  zālē , un beidzot sķiršanās no draugiem pēc  pavadītas nakts Rīgas Agenskalna  vidusskolas internātā.  Uz redzēšanos nākamgad  Madridē !!!!!