~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

Union Lettone en France
http://www.latviesifrancija.org/

Journal d'un Paysan du Gers en Lettonie
Jean Amblard
http://www.jeanlv.typepad.fr/

http://jacobnordiques.blogspot.fr/

http://www.petitfute.com/petitfute/recherche/

http://www.rugaji.lv/


Latviesu Apvienība Francijā
http://www.latviesifrancija.org/


Eiropas latviešu apvienība

http://www.ela.lv/

http://akcenti.wordpress.com/about/

http://www.elijasnams.lv/i

Draugu majas lapas

Latvijas Amatniecības kamera, http://www.lak.lv/pub/,

http://www.zemesdraugi.lv/lv/ko-mes-daram/gmo

http://www.laukutikls.lv/ http://www.videsvestis.lv/

biedrība „Homo ecos”, http://www.homoecos.lv/ ,

biedrība „Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva”, http://parmainupilseta.wordpress.lv/ ,

kustība „Brīvs no ĢMO”, http://www.brivsnogmo.lv/ ,

biedrība „Zemes draugi”, http://www.zemesdraugi.lv/lv/,

domubiedru grupa „Rezonase”, google groups ir izveidota e-pastu apmaiņas liste, kurā ir ap 40 dalībniekiem,
biedrības „Demokrātiskie patrioti” kultūras domnīca, http://demokratiskiepatrioti.lv/domnicas-5/kulturas-domnica/,

. Vides aizsardzības klubs, žurnāls "Pienotava" http://pienotava.wordpress.com/

. tiks publicēts interneta portālā Tautas forums - http://www.tautasforums.lv/,

Kaspars Strazdiņš, savadak.lv http://www.savadak.lv/

http://www.findhorn.org/

http://www.lesamanins.com/
http://www.colibris-lemouvement.org/