~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

Biedrības finansējumi un darbība

No Mākslas pasaules ir cēlušies biedrības primie līdzekļi, lai biedrībai šodien jau piederētu gan topošs biedrības nams uz 3ha lielas zemes Rugājos, gan mākslinieku māja „Liepas” tieši Rugāju centrā.

Latvijas slavenākie vecmeistari biedrībai „Piena ceļš” ir ziedojuši gleznas, kā arī aktīvi piebiedrojušies Rēzeknes jaunie Mākslas Akadēmijas absolventi, arī labvēļi kolekcionāri dāvinājuši mākslas darbus. Vērtīgie ziedojumi ir pārdoti izsolē vai tieši mākslas cienītājiem, kuriem dabiskā veidā mākslas darbs ir parastas dzīves nepieciešama sastāvdaļa. Tie patiesībā ir latviešu mākslinieki, kuri ir šīs vides atjaunošanas kustības pamatā, ar saviem darbiem atbalstot tos, kuriem ir iztēle un strādātgriba. Mākslinieki zina, ka tiem viss ir iespējams!

- 2013.gada projekti tiks iesniegti arī organizācijām, kuras paredz subsīdijas apmācību programmām, it sevišķi dabas un energoresursu saudzēšanas jomā.

Nozīmīgākie sadarbības partneri:

Latvijā: Rugāju pašvaldība, Rugāju novada vidusskola, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle Rēzeknē, Latvijas Amatniecības kamera, Latvijas Mākslinieku savienība, Franču Institūts Rīgā, vietējie tautas amatnieki un meistari.

Francijā: Latvijas Vēstniecība Francijā, Latviešu Apvienība Francijā, Latvijas goda konsuls Kalē (Calais) , Senators Jean ARTHUIS, Ecole Française du Décor Peint – Le Mans.