~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

NVO  „Piena Ceļš”
Biedrības valde :
Priekšsēdētāja : Kļaviņa  Anita        klavins.anita@orange.fr
Adrese:  1, rue Chant des oiseaux 53170 La Cropte - France
Tél.: 33-(0)-673219757
Priekšsēdētājas vietniece :  Šūmane Sandra,  sandra.sumane@gmail.com     Paris - France
Sekretāre  : Vīcupa Velga                virdziinija@inbox.lv      Rugāji – Latvija
Trésorier : Poļakovs Aleksandrs,   muzika24072011@inbox.lv   Briselē  - Belģijā.
Administrācija :
Grāmatvedība : Jolanta Bojāre             jolantabojare@inbox.lv      
Secrétariāts : Velga Vīcupa                virdziinija@inbox.lv
Komunikācija : Liene Niedra :         niedra.liene@gmail.com                   
Bureau d’architecte : « Ekers »  Mme Vaicane Anita – à Balvi.

NVO „Piena ceļš”
Reģistrācijas Nr.40008167064, datums - 2010.gada 25.oktobris, Rīga, Latvija
Adrese „Kļaviņsala”, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570


SWEDBANK  LV61HABA0551032240361

SWIFT Kods :  HABALV22

 

 


Agrandir le plan