~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

Biedrības mērķi

- Uzbūvēt un darbināt mākslas, amatniecības un ekoloģijas prakses centru, ar ko veicinātu jauno mākslinieku un amatnieku sadarbību, kā arī attīstītu viņos patstāvības un uzņēmēja garu.

- Pieredzējušu meistaru vadībā saglabāt senču prasmes un kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm,

- Veicināt bioloģisko zemkopību, dabas saudzēšanu un resursu apzināšanu,

- Saistīt mākslas, lietišķās mākslas un amatniecības senās un modernās tehnikas praktizēšanu ar īpašas vides atjaunošanu sagādājot studentiem un mācekļiem « pārejas tiltu » starp mācībām, darbu un sabiedrību.

- Izveidot publiski aplūkojamus modeļus un gūto pieredzi saglabāt rakstos, publikācijās, grāmatās un video.

- Piedalīties Rugāju pagasta attīstistības veidošanā, lai drīzumā to atpazītu kā īpašu mākslinieku, amatnieku un ekoloģistu „centru”, līdz ar to pievērstu Rugājiem zaļā tūrisma cienītājus un pilsētnieku uzmanību.