~ Topošais meistaru un mācekļu prakses centrs ~

Biedrībai pastāvīgi jaunus darbus ziedo slavenākie Latvijas mākslinieki.
Tos iegādājoties, vai ziedojot biedrībai kādu mākslas darbu no personīgās kolekcijas,  jūs ķļūstat par mākslas aizgādni, un piedalaties radošo  spēku pastāvēšanai, kuri savukārt ir nepieciešami gan garīgajai gan ekonomiskajai  izaugsmei.

Ar jūsu piedāvājumu uzņemiet kontaktu ar :
klavins.anita@orange.fr


Ziedojumam :
PIENA CELS
N° Reg. : 40003074764
SWEDBANK N° de compte .  LV61HABA0551032240361
Bankas SWIFT kods: HABALV22

Darbiem uzrādītās cenas atbilst to vērtībai, taču var  būt mainītas. Piegādes izdevumus segs biedrība.


Iespēja samaksu nokārtot vairākās reizēs. Lūdzam piedāvājumu nosūtīt :


klavins.anita@orange.fr

>>>> Kliķējot šeit atversies gleznu katalogs <<<<